Cărămizi ecologice

Formula de obţinere a cărămizilor din amestecuri lemn-beton
Aşchiile de lemn moale şi resturile provenite de la prelucrarea lemnului reprezintă materia primă pentru producerea
materialelor de construcţie naturale din amestecuri de aşchii de lemn şi beton. Aşchiile de lemn sunt
mărunţite, cu un consum minim de energie, în mori cu ciocane până la dimensiunile adecvate, sunt în continuare
amestecate cu produsele naturale ciment, apă şi substanţe minerale, după care sunt realizate prin formare
cărămizile pentru pereţi şi plăcile izolatoare. Evitarea poluării mediului înconjurător, în special a aerului şi a apei,
constituie principala caracteristică a acestei tehnologii de producţie in viitor

Titlu