Mai aproape de natură
Gânduri...
Odihnă...
La bunici....
Mofturi....
Simplitate...
Răsfăț...
Sănătate...
Relaxare....

Izolare termică optimă

Rezistenţă mărită la cutremure ca urmare a miezului masiv incorporat.
Valori k şi proprietăţi termice remarcabile prin combinaţia biologic-
constructivă foarte efi cientă dintre beton şi lemn.
Pereţi calzi şi uscaţi
Valorile k foarte bune ale betonului de lemn („manta de lemn caldă”)
şi capacitatea optimă de absorbţie/disiparea umidităţii garantează un
confort climatic ridicat şi condiţii de locuire agreabile.
Omogenitate termică ridicată
Paleta de produse ISOSPAN oferă un sistem complet, omogen de
realizare a pereţilor, îmbinaţi fără mortar (fără rosturi de umplere cu
mortar)
Calitate termică optimă
Caracteristicile termo-izolante unice ale cărămizilor din aşchii de lemn
şi beton asigură economii în ceea ce priveşte costurile de încălzire şi
aceasta nu doar datorită valorilor k optime. Includerea utilizării energiei
solare pasive şi confortul subiectiv constituie factori importanţi în
ceea ce priveşte economisirea energiei (climatul interior)
Izolaţie termică integrată
Prin utilizarea cărămizilor ISOSPAN pe bază de aşchii de lemn nu
aveţi nevoie de izolaţie termică suplimentară/adăugată ulterior. Nu
este nevoie nici de adezivi şi nici de îmbinarea materialului.

Izolare fonică optimă

Prin greutatea volumetrică totală ridicată a peretelui (structură din
beton), diferitele tipodimensiuni de cărămizi au proprietăţi remarcabile
de izolare fonică.

Greutate volumetrică ridicată a peretelui de beton.
Cu cât este mai ridicată greutatea volumetrică a peretelui, cu atât
sunt mai bune proprietăţile de izolare fonică. Cărămida uşoară
ISOSPAN atinge în combinaţie cu umplutura de beton o greutate
volumetrică ridicată, ceea ce permite obţinerea, chiar şi la pereţi
mai puţin groşi, unor proprietăţi fonoizolante remarcabile. Miezul
de beton constituie elementul de bază pentru asigurarea portanţei
ridicate a pereţilor ISOSPAN. Printr-o astfel de combinaţie se
asigură o reducere la minim a stresului cauzat de zgomot.

Înmagazinare optimă a căldurii

Ambient optimizat, armonios în toate anotimpurile şi alternanţele
zi-noapte şi o utilizare efi cientă a energiei solare pasive prin intermediul
miezului de beton cu bune proprietăţi de înmagazinare a
căldurii.

Optimizare a climatului
Vârfurile de temperatură, de exemplu în după -amiezele calde de
vară, sunt reduse. Spaţiile de locuit oferă un confort mai mare
deoarece energia calorică înmagazinată în miezul de beton este
eliberată în orele din timpul serii şi nopţii, când temperatura este mai
scăzută.

Iarna: utilizarea energiei solare
Energia solară gratuită este înmagazinată în miezul de beton (în timpul
zilei) şi disipată ulterior (după-amiaza, seara) în spaţiile de locuit
(fl ux pozitiv de energie)

Temperatura la suprafaţa peretelui
Temperatura la suprafeţele pereţilor este optimizată în toate anotimpurile
anului, asigurându-se prin aceasta un raport avantajos din
punct de vedere energetic dintre temperatura aerului din mijlocul
încăperilor şi temperatura suprafeţei peretelui.

Difuziunea optimă a apei

Zidărie uscată tot timpul anului (confort) printr-un transport continuu
al umidităţii din aer spre exterior (prin nervurile de lemn-beton
cu bune proprietăţi de difuziune şi trecere a vaporilor de apă).

Zidărie uscată tot timpul anului
Transport continuu, fără formare de condens, din interior spre
exterior prin nervurile late, continue din lemn-beton

Înmagazinare minimă a umidităţii
Caracteristici remarcabile de preluare şi eliminare a apei prin
structura cu pori deschişi ai betonului pe bază de lemn (capacitate
De reţinere a apei 0,7 kg/m2, capacitate de eliminare a apei 2,1
Kg/m2 per oră)

Timpi scurţi de uscare a zidăriei
Aceasta înseamnă că produsele sunt rapid disponibile spre utilizare
şi zidăria are o comportare complet lipsită de probleme în cazul
precipitaţiilor survenite pe şantier (sunt luate în calcul toate anotimpurile,
chiar şi iarna).

Titlu